Algemene Voorwaarden Crisp B.V.

Net zoals bij eten wil je waarschijnlijk ook niet dat een juridische tekst een beetje taai is. Maar soms is dat nu eenmaal nodig. Wij vinden het daarom heel belangrijk dat je weet waar je aan toe bent als het gaat om jouw bestelling en de levering en betaling daarvan. En dan zijn Voorwaarden wel lekker hoor.

1. Definities

In deze Voorwaarden bedoelen we met:

1.1. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.2. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

1.3. Crisp: de besloten vennootschap Crisp B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland aan de (1072 RG) Lizzy Ansinghstraat 163-4, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71482288.

1.4. Crisp app: de applicatie van Crisp welke gratis te downloaden is via de App Store van Apple of de Google Play Store.

1.5. Crisp website: www.crisp.nl.

1.6. Jij / je / jouw: een Consument die partij is of betrokken is bij een in artikel 2.1 van deze Voorwaarden genoemde rechtshandeling, of tot wie een in dat artikel genoemde (rechts)handeling is gericht of van wie een als daar bedoeld verzoek afkomstig is.

2. Algemeen en toepassing van deze Voorwaarden

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing wanneer je iets in onze Crisp app hebt gekocht of van plan bent te gaan kopen, maar ook wanneer we samen een overeenkomst aangaan en op het gebruik van de Crisp app en/of de Crisp website.

2.2. Mocht je zelf (inkoop)voorwaarden hebben, dan gelden die alleen als we dat samen op papier hebben gezet.

3. Onze overeenkomst

3.1. Het aanbod in de Crisp app met bijbehorende prijzen is een vrijblijvend aanbod. De definitieve overeenkomst komt tot stand door het aanbod zoals weergegeven in je boodschappenmandje in de Crisp app te accepteren. Dit doe je door middel van het plaatsen van je bestelling, waarbij je een betaalverplichting aangaat en deze Voorwaarden accepteert.

3.2. Om producten te kunnen bestellen bij Crisp moet je een account aanmaken en hebben we wat gegevens van je nodig. Let op dat je er zelf voor verantwoordelijk bent dat deze gegevens juist zijn, dat je deze up-to-date houdt en dat deze inloggegevens geheim blijven. Voor het gebruik van je account ben je zelf verantwoordelijk. Dit betekent dat Crisp niet aansprakelijk is voor schade die je oploopt door onbevoegd gebruik van je account. Behalve als wij daar verantwoordelijk voor zijn, natuurlijk.

3.3. We doen ons best om de app altijd up-to-date te houden, maar het kan gebeuren dat bepaalde kenmerken van producten (denk bijvoorbeeld aan prijs, uiterlijk of ingrediënten) niet juist zijn. Aan vergissingen of fouten in het aanbod in de Crisp app of Crisp website is Crisp niet gebonden. Wil je een product toch niet meer hebben? Binnen 14 dagen na ontvangst nemen wij het product, als het geen versproduct is, zonder gedoe weer terug.

4. Garantie

4.1. Crisp garandeert dat de door jou bestelde en geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en geschikt zijn voor het doel zoals omschreven in de door Crisp verstrekte informatie over de producten. Crisp garandeert daarnaast dat de producten voldoen aan de wettelijke verplichtingen en aan andere toepasselijke overheidsvoorschriften.

4.2. Heb je producten ontvangen die je niet hebt besteld? Of voldoen de producten niet aan de overeenkomst? Meld dit dan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen veertien dagen nadat je de producten hebt ontvangen, door een e-mail te sturen naar service@crisp.nl. Indien jouw melding naar het oordeel van Crisp gegrond is, zal Crisp binnen een redelijke termijn overgaan tot nakoming door de producten te vervangen of het aankoopbedrag van de producten waarop de melding ziet terug te storten, afhankelijk van wat Crisp kiest.

5. Herroepingsrecht

5.1. Ben je toch niet blij met wat je hebt besteld? Stuur ons een e-mail (service@crisp.nl) waarin je laat weten dat het product toch niet helemaal is wat je nodig had. Je kunt hiervoor heel makkelijk het formulier voor herroeping uit Bijlage I gebruiken. Dan kun je het binnen veertien dagen na ontvangst naar ons terugsturen (waarbij de retourkosten voor jouw rekening zijn) of (wanneer wij hebben aangegeven de producten te komen ophalen) aan ons overhandigen. We hoeven niet te weten waarom en betalen de prijs die je hebt betaald gewoon aan je terug, binnen veertien dagen nadat wij de producten retour hebben gekregen. Wel fijn als je het even netjes verstuurt of overhandigt, en het liefst in de originele verpakking.

5.2. Producten zoals zuivel, kaas, vlees, vis, groente, fruit, diepvriesproducten hebben we liever niet bedorven in onze brievenbus. Voor deze producten geldt je herroepingsrecht dus niet...

6. Prijzen, bezorgkosten en acties

6.1. Je betaalt altijd de prijs die je ziet op het moment dat je bestelt.

6.2. Alle prijzen zijn inclusief btw.

6.3. Prijzen kunnen altijd veranderen. Houd dus de Crisp app in de gaten voor de meest actuele prijs.

6.4. Afhankelijk van het bestelbedrag, het leveradres en het door jouw gekozen tijdslot, kan Crisp voor de levering van een bestelling bezorg- en/of servicekosten in rekening brengen. Deze kosten zijn zichtbaar zodra je een bestelling afrondt.

6.5. Cadeautjes, zoals shoptegoed, kunnen één keer en alleen door jou worden uitgegeven.

6.6. De actieprijzen van aanbiedingen in de Crisp app zijn alleen geldig als de producten op het moment van bestellen (nog) in de aanbieding zijn.

6.7 Aan actieprijzen en aanbiedingen van tijd tot tijd aangeboden door Crisp in de Crisp app, zoals trouwe klanten bezorg korting, kan je geen (permanente) rechten ontlenen.

6.8. Bij sommige acties zit er een limiet op het aantal producten dat je kunt bestellen. Je ziet dat vanzelf terug in je boodschappenmandje.

6.9. Actieprijzen en aanbiedingen (waaronder maar niet beperkt tot welkomstkorting voor nieuwe Klanten) en acties kunnen niet worden gecombineerd, tenzij dit door Crisp anders is vermeld.

6.10. Een Klant kan slechts eenmalig gebruikmaken van de door Crisp aangeboden welkomstkorting.

6.11. Tenzij door Crisp anders is vermeld, geldt voor alle acties dat het aanbod geldig is zolang de voorraad strekt.

7. Leveringsvoorwaarden

7.1. Je kunt bestellen wanneer je bestelling een bestelbedrag heeft van EUR 35 (exclusief bezorg- en servicekosten en statiegeld).

7.2. Wij leveren overal in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden). Dat doen we zelf of we laten dit doen door een door ons gekozen vervoerder.

7.3. Wij leveren bij je thuis op het adres dat je bij je bestelling hebt gegeven. In een tijdslot dat jij zelf kiest. En als we vertrekken, laten we je dat weten via een WhatsAppje. Dan kun je onze bezorger live volgen.

7.4. Als je niet thuis bent, proberen wij het bij de buren te bezorgen (behalve als je alcohol hebt besteld). Je kunt er ook voor kiezen om het voor je deur te laten zetten, maar houd er dan wel rekening mee dat bederfelijke producten niet lang ongekoeld kunnen blijven. Bovendien neem je op dat moment het risico van de producten over, omdat de levering dan voltooid is. Als de boodschappen verdwenen zijn, dan zal je ze alsnog moeten betalen.

7.5. Zijn je buren ook niet thuis en ben je vergeten aan te geven dat we je bestelling op de stoep mogen zetten, dan nemen we alles weer mee terug. We brengen in dat geval kosten bij je in rekening.

7.6. Wij doen natuurlijk altijd ons best om je boodschappen op tijd te leveren, maar wij kunnen onze levertijden helaas niet garanderen. De tijdvakken voor levering zoals vermeld in de Crisp app, in een (bevestigings)mail of anderszins gecommuniceerd door Crisp zijn dan ook indicatief. Indien het niet lukt om binnen het aan jou gecommuniceerde tijdvak te leveren, laten we je dat zo snel mogelijk weten. Wij zullen dan in overleg met jou een nieuw tijdslot bepalen.

7.7. Ons aanbod is alleen bestemd voor meerderjarigen. Als we alcoholhoudende producten bezorgen, dan kan onze bezorger bij twijfel over je leeftijd om je legitimatie vragen. Je kunt een bestelling met alcoholhoudende producten daarom niet bij je buren laten bezorgen of ergens anders laten neerzetten. Als je niet de vereiste leeftijd hebt of niet thuis bent, moet de bezorger je bestelling helaas weer mee terug nemen. We brengen in dat geval kosten bij je in rekening.

7.8. Je kunt kosteloos jouw lege dozen aan Crisp mee terug geven voor recycling. De lege doos wordt daarmee weer eigendom van Crisp.

7.9. Voor alle plastic flesjes en blikjes (met bijvoorbeeld frisdrank, water of alcoholische dranken) betaal je statiegeld. Het statiegeld krijg je terug als je de flessen of blikjes weer inlevert bij een innamepunt. Het is voorlopig helaas niet mogelijk om je lege flessen of blikjes weer mee te geven aan onze bezorgers.

8. Betaling

8.1. De betaling van de eerste bestelling doe je met iDeal. Hierna kun je - als je dat wilt - achteraf betalen via automatische incasso. Het is niet mogelijk om in termijnen te betalen.

8.2. Wijzigingen die na het plaatsen van de bestelling zijn aangebracht worden ongeacht je gekozen betaalwijze via eenmalige automatische incasso afgeschreven of teruggestort nadat de bestelling geleverd is.

8.3. Totdat je hebt betaald, blijven alle geleverde producten in eigendom van Crisp.

8.4. Om het bedrag steeds te kunnen afschrijven door middel van automatische incasso dien je er zelf voor te zorgen dat er voldoende saldo op je bankrekening staat. Als de incasso niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens of een andere reden, zullen wij het bedrag opnieuw proberen te incasseren.

8.5. Zorg ervoor dat je betaalt voordat de geldende betaaltermijn is verstreken. Lukt dit niet, dan ben je wettelijke rente verschuldigd. Mocht het nodig zijn dat Crisp bij uitblijvende betaling buitengerechtelijke of gerechtelijke kosten maakt, dan kunnen wij die bij jou in rekening brengen. De hoogte van de vergoeding van de incassokosten wordt bepaald aan de hand van de Wet Incassokosten. Als een betaling niet op tijd heeft plaatsgevonden, kan Crisp de levering van producten en eventuele andere verplichtingen opschorten. Ook heeft Crisp dan het recht om de overeenkomst(en) met jou te ontbinden, schadevergoeding te eisen en alle overige aan Crisp toekomende wettelijke rechten uit te oefenen.

9. Vastlegging van de overeenkomst

9.1. Wij slaan je bestelling en de ingevoerde bestelgegevens op in onze database. Je krijgt dan van ons per e-mail een bestelbevestiging met al je bestelgegevens. Ook heb je via jouw account altijd toegang tot de door jou geplaatste bestellingen.

10. De Crisp app, intellectuele eigendomsrechten en jouw privacy

10.1. Door de Crisp app te downloaden verkrijg je een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Crisp app te gebruiken op je telefoon of tablet. De Crisp app en de daarop aangeboden producten en diensten kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.

10.2. Alle intellectuele eigendomsrechten van Crisp, waaronder bijvoorbeeld de Crisp app, Crisp website, of social media accounts van Crisp, verpakkingen, logo’s, teksten, slogans, recepten, foto’s en filmpjes liggen bij Crisp of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om deze intellectuele eigendomsrechten of delen daarvan zonder onze uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

10.3. Het is ook niet toegestaan om:

10.3.1. (een gedeelte van) de inhoud van onze Crisp app en/of Crisp website op te vragen en te hergebruiken en/of (delen van) de inhoud van de Crisp app en/of de Crisp website herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken; en/of

10.3.2. soft- of hardware tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op door Crisp toegankelijk gemaakte informatie over te nemen, te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere vergelijkbare wijze te gebruiken.

10.4. Jouw privacy is belangrijk voor ons. In onze privacy voorwaarden lees je welke gegevens we verwerken, wie daarvoor verantwoordelijk is en wat jouw rechten zijn.

10.5. Crisp heeft het recht om je Crisp-account tijdelijk of blijvend te blokkeren of te verwijderen als je misbruik maakt van de Crisp app of onze diensten. Indien misbruik zich vaker voordoet, kan Crisp met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving je op een zwarte lijst te plaatsen.

11. Crisp Cadeaukaart

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de aanschaf en het gebruik van de Crisp Cadeaukaart uitgegeven door Crisp.

11.1. De Crisp Cadeaukaart wordt uitgegeven door Crisp en is te gebruiken in de Crisp app.

11.2. Met de Crisp Cadeaukaart kunnen enkel boodschappen in de Crisp app worden betaald. Het is niet mogelijk de kosten van een Crisp Weekbox of Crisp Daily te betalen met de Crisp Cadeaukaart.

11.3. Het saldo van de Crisp Cadeaukaart is, na het scannen van de digitale QR-code op de Crisp Cadeaukaart of het openen van de cadeaukaart link, geactiveerd en zichtbaar in je boodschappenmandje in de Crisp app.

11.4. Om gebruik te maken van de Crisp Cadeaukaart moet je een account hebben in de Crisp app.

11.5. Indien je saldo overhoudt na betaling van het gehele aankoopbedrag, zal dit in je boodschappenmandje zichtbaar blijven en kan je dit gebruiken voor een volgende bestelling.

11.6. Indien het saldo ontoereikend is om het gehele aankoopbedrag te voldoen, zal het resterende aankoopbedrag via de reguliere betaling (zie artikel 8 van de Algemene Voorwaarden van Crisp) worden afgeschreven.

11.7. Het is mogelijk meerdere cadeaukaarten tegelijk te gebruiken.

11.8. De Crisp Cadeaukaart is niet inwisselbaar voor geld.

11.9. De Crisp Cadeaukaart kan na aanschaf niet meer worden geruild of teruggenomen worden door Crisp.

11.10. De Crisp Cadeaukaart is vóór activatie (zie artikel 3) overdraagbaar en niet persoonsgebonden. De bezitter van de Crisp Cadeaukaart is verantwoordelijk voor het gebruik en het bewaren ervan.

11.11. De Crisp Cadeaukaart is na activatie (zie artikel 3) niet meer overdraagbaar en daarmee persoonsgebonden. De bezitter van het Crisp account waarin de Crisp Cadeaukaart is geactiveerd is verantwoordelijk voor het beveiligen van zijn Crisp account (zie artikel 3.2).

11.12. Crisp is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van de Crisp Cadeaukaart.

11.13. Bij vermoedens van misbruik heeft Crisp het recht om de Crisp Cadeaukaart (tijdelijk) te blokkeren.

11.14. Crisp heeft het recht maatregelen te treffen indien er sprake is van (ernstige aanwijzingen van) diefstal, beschadiging of misbruik van de Crisp Cadeaukaart, zoals het doen van nader onderzoek en het eventueel intrekken of blokkeren van de Crisp Cadeaukaart of het saldo op de Crisp Cadeaukaart. Bezitters van de Crisp Cadeaukaart dienen daartoe alle gevraagde medewerking te verlenen. Crisp heeft het recht om het gebruik van een Crisp Cadeaukaart te ontzeggen indien daarmee wordt gefraudeerd of een poging daartoe wordt ondernomen.

11.15. De Crisp Cadeaukaart is twee jaar geldig vanaf moment van aankoop van de Crisp Cadeaukaart.

11.16. Na het verstrijken van de vervaltermijn kan je geen aanspraak meer maken op het saldo van de Crisp Cadeaukaart.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1. Op deze Voorwaarden en overeenkomsten tussen jou en Crisp is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Diversen

13.1. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden ongeldig zijn, blijven de Voorwaarden op de overige punten wél geldig. Waar de bepalingen ongeldig zijn, gelden de wettelijke voorschriften.

13.2. We kunnen deze Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan dan in zodra ze op de Crisp website en/of Crisp app zijn geplaatst en je een nieuwe bestelling bij Crisp plaatst.

14. Contact

14.1. Heb je een vraag? Ons serviceteam is bereikbaar via service@crisp.nl. Je kunt ons via de app ook een bericht sturen via WhatsApp.Bijlage I

Modelformulier voor herroeping

*Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je de overeenkomst wilt herroepen.*

Aan:

Crisp B.V.

Lizzy Ansinghstraat 163-4

1072 RG Amsterdam

Nederland

Telefoonnummer: [xx]

E-mailadres: service@crisp.nl

Ik/Wij* deel/delen* jou hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:*

de verrichting van de volgende dienst:*

herroep/herroepen*.

Besteld/ontvangen* op (datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten):

Naam Consument(en):

Adres Consument(en):

Handtekening Consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.Algemene Voorwaarden ‘Crisp op kantoor’


1. Definities

In deze Voorwaarden bedoelen we met:

1.1. Aanvullende Boodschappen: een Bestelling die een Klant in de Crisp app kan toevoegen aan de levering van een Crisp op kantoor pakket;

1.2. Bestelling: een overeenkomst tot verkoop en levering van producten van Crisp aan de Klant die ontstaat doordat de Klant een bestelling plaatst via de Crisp app voor de levering van Crisp producten, gevolgd door een elektronische bevestiging daarvan door Crisp;


1.3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

1.4. Crisp: de besloten vennootschap Crisp B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland aan de (1072 RG) Lizzy Ansinghstraat 163-4, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71482288;


1.5. Crisp app: de applicatie van Crisp welke gratis te downloaden is via de App Store van Apple of de Google Play Store;

1.6. Crisp op kantoor Abonnement: het door een Klant afgesloten abonnement op basis waarvan Crisp op periodieke basis een Crisp op kantoor pakket aan de Klant levert, welke kwalificeert als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en tot stand komt (en ingaat) op het moment dat de Klant een schriftelijke of elektronische bevestiging daarvan heeft ontvangen;

1.7. Crisp op kantoor pakket: diverse door Crisp samengestelde pakketten welke bestaan uit geselecteerde producten, bestemd voor Klanten, waarbij de Klant het volume (aantal personen) kiest en de keuze heeft uit verschillende soorten pakketten (standaard, vegetarisch of luxe), waarvan de samenstelling regelmatig door Crisp wordt aangepast naar seizoen en ter variatie voor de Klant;

1.8. Crisp website: www.crisp.nl

1.9. Klant: Klant: iedere rechtspersoon, niet zijnde een Consument, of personenvennootschap die partij is of betrokken is bij een in artikel 2.1 van deze Voorwaarden genoemde rechtshandeling, of tot wie een in dat artikel genoemde (rechts)handeling is gericht of van wie een als daar bedoeld verzoek afkomstig is;

1.10. Losse Bestelling: een Bestelling geplaatst door een Klant in de Crisp app, welke geheel los staat van een Crisp op kantoor Abonnement en welke op een ander moment geleverd zal worden dan het Crisp op kantoor Abonnement;

1.11. Zakelijke Voorwaarden: deze algemene zakelijke voorwaarden.

2. Definities

2.1. Deze Zakelijke Voorwaarden zijn van toepassing wanneer een Klant iets in onze Crisp app koopt of van plan is te gaan kopen, maar ook wanneer Crisp en een Klant een overeenkomst aangaan zoals een Crisp Op Kantoor Abonnement. Deze Zakelijke Voorwaarden zijn daarnaast van toepassing op het gebruik van de Crisp app en/of de Crisp website door een Klant.

2.2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Klant en/of enige andere voorwaarden, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.

3. Account

3.1. Om Klant te worden bij Crisp is het nodig om een account aan te maken. Crisp kan de Klant helpen met het aanmaken van een account. Hiervoor heeft Crisp enkele gegevens van de Klant nodig.

3.2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de accountgegevens en het up-to-date houden daarvan. Ook is de Klant verantwoordelijk voor het geheim houden van de inloggegevens en de beveiliging daarvan. Voor het gebruik van het Crisp account is de Klant zelf verantwoordelijk. Dit betekent dat Crisp niet aansprakelijk is voor schade die de Klant oploopt door onbevoegd gebruik van het account.

3.3. Het account van de Klant mag enkel door de Klant worden gebruikt. De Klant mag het account niet gebruiken om producten uit Bestellingen door te verkopen. Crisp heeft het recht om het account van de Klant tijdelijk of blijvend te verwijderen en/of de relatie met een Klant tijdelijk of blijvend te beëindigen als blijkt dat de Klant misbruik maakt van de diensten van Crisp door bijvoorbeeld Bestellingen voor derden te plaatsen of producten uit Bestellingen door te verkopen.

3.4. De Klant kan niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crisp het account en/of rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een Bestelling of uit enige andere overeenkomst tussen Klant en Crisp overdragen aan een derde, noch aan een aan de Klant gelieerde onderneming.


4. Bestellingen

4.1. Het aanbod in de Crisp app met bijbehorende prijzen is een vrijblijvend aanbod. De definitieve overeenkomst komt tot stand door het aanbod zoals weergegeven in het boodschappenmandje in de Crisp app te accepteren. Dit doet de Klant door middel van het plaatsen van de Bestelling, waarbij de Klant een betaalverplichting aangaat en deze Zakelijke Voorwaarden accepteert.

4.2. Het aanbod van Crisp (waaronder maar niet beperkt tot prijzen en andere voorwaarden) is vrijblijvend en bindt Crisp niet. Iedere Bestelling wordt bevestigd onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

4.3. Crisp is op elk moment voor aanvaarding van de aanbiedingen of voorstel door de Klant gerechtigd de aanbieding en/of het voorstel te herroepen, in te trekken of te wijzigen. Aanbiedingen en voorstellen zijn geldig voor de duur van de op de aanbiedingen en voorstellen vermelde periode.

4.4. Crisp behoudt zich het recht voor om specifieke Klanten een aanbod te doen om een overeenkomst aan te gaan, waarbij Crisp nadere voorwaarden kan stellen (zoals bijvoorbeeld een minimum aantal werkzame personen bij de Klant, een postcode, of een bepaalde mate van kredietwaardigheid van de Klant). Crisp kan op basis van die voorwaarden, of op grond van andere feiten en factoren, besluiten om een Klant te weigeren, geen overeenkomst met de Klant te sluiten of additionele voorwaarden te stellen.

4.5. We doen ons best om de Crisp app altijd up-to-date te houden, maar het kan gebeuren dat bepaalde kenmerken van producten (denk bijvoorbeeld aan prijs, uiterlijk of ingrediënten) niet juist zijn. Aan vergissingen of fouten in het aanbod in de Crisp app of Crisp website is Crisp niet gebonden.

4.6. Crisp bewaart de Bestelling en de ingevoerde bestelgegevens in haar database. De Klant krijgt per e-mail een bestelbevestiging met alle bestelgegevens. Ook heeft de Klant via haar account altijd toegang tot de door haar geplaatste Bestellingen.


5. Herroepingsrecht en retourbeleid

5.1. De Klant heeft geen herroepingsrecht.

5.2. Als de Klant na het ontvangen van een Bestelling niet tevreden is met (onderdelen van) de Bestelling of meent dat Crisp tekort is gekomen in de nakoming van (onderdelen van) de Bestelling, kan de Klant contact opnemen met het serviceteam via service@crisp.nl of via de Crisp app een bericht sturen via Whatsapp.

5.3. Indien de Klant dit doet binnen een redelijke termijn nadat het gebrek is ontdekt of had moeten ontdekken, zal Crisp samen met de Klant op zoek gaan naar een oplossing. Indien Crisp tekort is gekomen in de nakoming van (onderdelen van) de Bestelling, zal Crisp voorzien in een correcte nakoming van (onderdelen van) de Bestelling.

5.4. Indien de Klant tijdig ingevolge artikel 5.1 en/of 5.2 met Crisp contact opneemt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.

5.5. Een beroep op het niet voldoen van een product aan de Bestelling is niet mogelijk wanneer het gebrek de Klant bij het plaatsen van de Bestelling reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn, of wanneer de aard van de gekochte producten of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.


6. Prijzen en prijswijzigingen

6.1. Alle in de Crisp app vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief bezorg- en servicekosten.

6.2. De Klant betaalt de prijs voor een Bestelling die wordt getoond op het moment dat de Klant een Bestelling plaatst. De prijs is telkens zichtbaar in het overzicht van de Bestelling in de Crisp app.

6.3. In beginsel zijn de prijzen leidend die worden getoond op het moment dat de Klant een Bestelling plaatst. Crisp doet haar uiterste best om de juiste prijzen te tonen. Het kan echter voorkomen dat prijzen van producten onjuist worden weergegeven. Crisp accepteert geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit en/of verband houdt met onjuist vermelde prijzen in de Crisp app.


7. Acties

7.1. Actieprijzen van aanbiedingen zijn alleen geldig als de producten op het moment van het plaatsen van de Bestelling (nog) in de aanbieding zijn.

7.2. Aan actieprijzen en aanbiedingen van tijd tot tijd aangeboden door Crisp, kan de Klant geen (permanente) rechten ontlenen.

7.3. Bij sommige acties zit er een limiet op het aantal producten dat de Klant kan bestellen. De Klant ziet dat vanzelf terug in het boodschappenmandje in de Crisp app.

7.4. Actieprijzen en aanbiedingen (waaronder maar niet beperkt tot welkomstkorting voor nieuwe Klanten) en acties kunnen niet gecombineerd worden, tenzij dit door Crisp anders is vermeld.

7.5. Een Klant kan slechts eenmalig gebruikmaken van de door Crisp aangeboden welkomstkorting.

7.6.Tenzij door Crisp anders is vermeld, geldt voor alle acties dat het aanbod geldig is zolang de voorraad strekt.8. Leveringsvoorwaarden

8.1. Afhankelijk van het bestelbedrag van de Bestelling en het door de Klant gekozen tijdslot, kan Crisp voor de levering van een Bestelling bezorg- en servicekosten in rekening brengen. Deze kosten zijn zichtbaar zodra je een bestelling afrondt.

8.2. Je kunt bestellen wanneer je bestelling een waarde heeft van minimaal EUR 80 (exclusief bezorg- en servicekosten en statiegeld).

8.3. Crisp levert overal in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden), zelf of via een door Crisp gekozen vervoerder. Het Crisp Op Kantoor Abonnement is enkel beschikbaar op door Crisp geselecteerde postcodes.

8.4. Crisp levert de Bestelling op het adres dat door de Klant is opgegeven. Binnen een tijdslot dat de Klant zelf kiest. Op de dag van levering informeert Crisp de Klant over de levertijd van de Bestelling.

8.5. Crisp streeft ernaar de Bestelling binnen het gekozen tijdvak te leveren, maar zij kan de levertijden niet garanderen. De tijdvakken voor levering zoals vermeld in de Crisp app, in een (bevestigings)mail of anderszins gecommuniceerd door Crisp zijn dan ook indicatief. Indien het niet lukt om binnen het door de Klant gekozen tijdvak te leveren, laat Crisp dat zo snel mogelijk weten. Na overleg tussen de Klant en Crisp zal er een nieuw tijdslot worden bepaald.

8.6. Als de Klant de levering niet in ontvangst kan nemen, kan de Klant via de Crisp app aangeven dat Crisp de levering op de stoep van de Klant neer mag zetten of bij een naburig gelegen pand mag afgeven. Als dit niet kan, of wanneer er alcohol in de levering zit, zal Crisp de gehele levering mee terug nemen. Crisp brengt in dat geval kosten bij de Klant in rekening.

8.7. De Klant begrijpt dat wanneer de levering op de stoep van de Klant neergezet mag worden of bij een naburig gelegen pand afgegeven mag worden, dat bederfelijke producten niet te lang ongekoeld kunnen blijven.

8.8. Crisp’s aanbod is alleen bestemd voor meerderjarigen. Bij de bezorging van alcoholhoudende producten, kan de bezorger om legitimatie vragen van de persoon die de Bestelling namens de Klant in ontvangst neemt. Een Bestelling met alcoholhoudende producten kan dan ook niet bij de buren bezorgd worden of ergens neer worden gezet. Als de persoon die de Bestelling namens de Klant in ontvangst neemt niet de vereiste leeftijd heeft en/of er niemand is om de Bestelling in ontvangst te nemen, neemt de bezorger de Bestelling weer mee terug. Crisp brengt in dat geval kosten bij de Klant in rekening.

8.9. Voor alle plastic flesjes en blikjes (met bijvoorbeeld frisdrank, water of alcoholische dranken) betaalt de Klant statiegeld. Het statiegeld krijgt de Klant terug als je de flessen of blikjes weer inlevert bij een innamepunt. Het is voorlopig helaas niet mogelijk om de lege flessen of blikjes weer mee te geven aan bezorgers van Crisp.


9. Betaling

9.1. De Klant dient de aan Crisp verschuldigde bedragen als gevolg van een Bestelling te voldoen op de betalingswijzen, zoals vermeld in de Crisp app. De betaling van de eerste Bestelling verricht de Klant met iDeal. Hierna kan de Klant met inachtneming van artikel 9.2 achteraf betalen via automatische incasso of op factuur. Het is niet mogelijk om in termijnen te betalen.

9.2. De Klant is uitsluitend gerechtigd om te betalen via automatische incasso of op factuur vanaf het moment dat de aanvraag daartoe is goedgekeurd door Crisp. Crisp zal mede aan de hand van een kredietcheck besluiten om Klanten de mogelijkheid te bieden te betalen door middel van automatisch incasso of betaling op factuur. Het staat Crisp te allen tijde vrij om het automatisch incasso en/of de betaling op factuur te weigeren en/of in te trekken.

9.3. Wijzigingen in de Bestelling die na het plaatsen van de Bestelling zijn aangebracht kunnen via eenmalige automatische incasso worden afgeschreven, worden teruggestort nadat de bestelling geleverd is of worden verwerkt op de nog te betalen factuur.

9.4. Enig beroep door de Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

9.5. Totdat de Klant heeft betaald, blijven alle geleverde producten in eigendom van Crisp.

9.6. Om het bedrag steeds te kunnen afschrijven door middel van automatische incasso, zorgt de Klant ervoor dat er voldoende saldo op haar bankrekening staat. Als de incasso niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens of een andere reden, zal Crisp het bedrag opnieuw proberen te incasseren.

9.7. Indien de Klant op factuur Bestellingen plaatst, zal de Klant de in dat kader toegezonden facturen voldoen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Indien de factuur geen betalingstermijn vermeldt, zal de Klant de verschuldigde bedragen binnen 10 dagen na dagtekening van de factuur betalen.

9.8. De Klant betaalt voordat de geldende betaaltermijn is verstreken.

9.9. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

9.10. Blijft betaling binnen de betaaltermijn uit, dan is de Klant direct in verzuim (zonder dat een ingebrekestelling of sommatie vereist is) en is de Klant wettelijke rente verschuldigd tot het moment dat de Klant de volledige betaling heeft gedaan. Indien Crisp bij uitblijvende betaling buitengerechtelijke of gerechtelijke kosten maakt, dan kan zij die bij de Klant in rekening brengen. De hoogte van de vergoeding van de incassokosten wordt bepaald aan de hand van de Wet Incassokosten. Als een betaling niet op tijd heeft plaatsgevonden, kan Crisp de levering van producten en eventuele andere verplichtingen opschorten. Ook heeft Crisp dan het recht om de overeenkomst(en) met de Klant te ontbinden, schadevergoeding te eisen en alle overige aan Crisp toekomende wettelijke rechten uit te oefenen.

9.11. Door de Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter betaling van verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats ter betaling van de langst openstaande factuur, ongeacht hetgeen de Klant bij betaling van de factuur vermeldt en tenzij Crisp aangeeft dat een andere volgorde wordt gehanteerd.

9.12. Ter zake van de Crisp verkochte producten en de daarvoor door de Klant verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Crisp het volledig bewijs op, onverminderd het recht van de Klant tot het leveren van tegenbewijs.


10. Het Crisp Op Kantoor Abonnement

Algemeen

10.1. Deze Zakelijke Voorwaarden zijn ook van toepassing op Crisp Op Kantoor Abonnementen, Bestellingen en leveringen van Crisp Op Kantoor pakketten aan Klanten met een Crisp Op Kantoor Abonnement of aan Klanten die gebruik maken van de actie ‘Crisp op kantoor uitproberen’ (zie artikelen 10.15 t/m 10.21), tenzij daarvan specifiek wordt afgeweken in dit artikel 10.

10.2. Een Crisp Op Kantoor Abonnement wordt afgesloten doordat een Klant een aanbod van Crisp accepteert tot het afsluiten van een Crisp op kantoor Abonnement.

10.3. Alleen klanten kunnen een Crisp Op Kantoor Abonnementen afsluiten.

10.4. Bij het afsluiten van een Crisp Op Kantoor Abonnement gaat de Klant een betaalverplichting aan en accepteert de Klant deze Zakelijke Voorwaarden.

10.5. Het Crisp Op Kantoor Abonnement geldt voor maximaal één bezorgadres per account. Zie voor adreswijzigingen artikel 10.14.

10.6. De Klant kan een Crisp Op Kantoor Abonnement afsluiten wanneer het te leveren Crisp Op Kantoor Pakket een bestelbedrag heeft van minimaal EUR 80 (exclusief eventuele Aanvullende Boodschappen (zie artikelen 10.8 t/m 10.10) en exclusief eventuele bezorg- en servicekosten en/of statiegeld).

10.7. We kunnen deze Zakelijke Voorwaarden wijzigen. Crisp zal de Klant met een Crisp Op Kantoor Abonnement hierover informeren. De gewijzigde voorwaarden gaan dan in zodra de Klant na de melding van Crisp de eerstvolgende levering van het Crisp Op Kantoor Abonnement ontvangt.

Algemeen

10.8. Klanten met een Crisp Op Kantoor Abonnement kunnen Aanvullende Boodschappen in de Crisp app toevoegen aan een levering van het Crisp Op Kantoor Pakket. Aanvullende Boodschappen kunnen worden besteld door producten in de Crisp app, vóór de in de Crisp app aangegeven deadline, toe te voegen aan het boodschappenmandje en vervolgens de knop ‘voeg toe aan komende bestelling’ te selecteren. Daarmee aanvaardt de Klant het aanbod van Crisp met betrekking tot de betreffende Aanvullende Boodschappen.

10.9. Aanvullende Boodschappen dienen telkens door de Klant te worden toegevoegd aan de levering van het Crisp Op Kantoor Pakket. Aanvullende Boodschappen zijn dus geen standaard toevoeging aan (toekomstige) leveringen van een Crisp op kantoor pakket en worden niet geleverd op periodieke basis. Dit betekent dat wanneer een Klant Aanvullende Boodschappen bestelt, de Klant deze bestelt op basis van een (separate) overeenkomst(en) die de Klant sluit met Crisp. De Aanvullende Boodschappen maken geen onderdeel uit van het Crisp Op Kantoor Abonnement.

10.10. De kosten van de Aanvullende Boodschappen worden wel toegevoegd aan de rekening, factuur of automatische incasso van de betreffende levering van het Crisp Op Kantoor Pakket. Zie voor betaling artikel 9.

Losse Bestelling

10.11. Klanten met een Crisp Op Kantoor Abonnement kunnen in de Crisp app Losse Bestellingen bij Crisp plaatsen. Losse Bestellingen vormen geen onderdeel van het Crisp Op Kantoor Abonnement, de bestelling (en levering) van een Crisp Op Kantoor Pakket en/of Aanvullende Boodschappen.

10.12. Als een Klant een Losse Bestelling heeft geplaatst en een bezorgmoment heeft gekozen dat samenvalt met de levering van een afgenomen Crisp Op Kantoor Pakket, dan zal die Losse Bestelling in het systeem van Crisp worden omgezet naar Aanvullende Boodschappen en tegelijkertijd met het betreffende Crisp Op Kantoor Pakket bij de Klant worden bezorgd. De betaling van de Losse Bestelling die is omgezet in Aanvullende Boodschappen, vindt plaats zoals omschreven in artikel 9 van deze Zakelijke Voorwaarden. Betalingen die de Klant al heeft verricht voordat de Losse Bestelling is omgezet naar Aanvullende Boodschappen, kunnen door Crisp na die omzetting worden verrekend met openstaande vorderingen op de Klant of worden teruggestort op de rekening waarmee de Klant de betaling heeft verricht.

Crisp Op Kantoor Abonnementenbeheer (wijzigingen doorgeven, overslaan, annuleren en opzeggen)

10.13. Voor het beheren van het Crisp Op Kantoor Abonnement kan de Klant contact opnemen met het serviceteam via service@crisp.nl of in de Crisp app een bericht sturen via Whatsapp.

10.14. Deadline: voor alle wijzigingen (permanent en eenmalig), annuleringen en opzeggingen geldt dat deze moeten worden gecommuniceerd aan Crisp (zie artikel 10.13) vóór de in de Crisp app aangegeven deadline voor wijzigingen. Indien de deadline al is verstreken dan gaat de wijziging/annulering/opzegging in na de eerstvolgende levering.

10.14.1 Crisp Op Kantoor Pakket keuze, aantal personen, bezorgdag of bezorgadres wijzigen
De Klant kan het soort Crisp Op Kantoor Pakket, het aantal personen, de bezorgdag en/of het bezorgadres permanent of eenmalig wijzigen. Let op: het is niet toegestaan om voor derden Bestellingen te plaatsen of om aan derden een Crisp op kantoor pakket te laten bezorgen.

10.14.2 Levering overslaan
Een Klant kan een levering van een Crisp Op Kantoor Pakket eenmalig of voor een bepaalde duur overslaan. Dit betekent dat er in een bepaalde week/weken geen Crisp Op Kantoor Pakket geleverd wordt (voor die week/weken kan de Klant wel een Losse Bestelling plaatsen).

10.14.3 Annuleren van Aanvullende Boodschappen of een Losse Bestelling
De Klant kan een bestelling van Aanvullende Boodschappen of een Losse Bestelling annuleren.

10.14.4 Crisp Op Kantoor Abonnement opzeggen
De Klant kan het Crisp Op Kantoor Abonnement opzeggen, zonder dat daarvoor een reden nodig is.


Actievoorwaarden ‘Crisp op kantoor uitproberen’

10.15. Crisp kan van tijd tot tijd de actie ‘Crisp op kantoor uitproberen’ aanbieden, waarbij de Klant Crisp op kantoor pakketten gratis of tegen gereduceerde prijs kan uitproberen voor een bepaalde tijd. Aan dit aanbod kan de Klant geen (permanente) rechten ontlenen.

10.16. De Klant kan wanneer hij gebruikt maakt van de actie ‘Crisp op kantoor uitproberen’ conform deze Zakelijke Voorwaarden Aanvullende Boodschappen toevoegen aan de levering van het Crisp Op Kantoor Pakket.

10.17. Tijdens het gebruikmaken van de actie ‘Crisp op kantoor uitproberen’, brengt
Crisp geen bezorgkosten in rekening voor de levering van een Crisp Op Kantoor Pakket.

10.18. De Klant kan gebruikmaken van de actie ‘Crisp op kantoor uitproberen’ wanneer deze een Bestelling plaatst en ontvangt die minimaal EUR 80 bedraagt. Wanneer de waarde van de Bestelling lager is dan EUR 80, kan de Klant geen gebruik maken van de actie ‘Crisp op kantoor uitproberen’. De Klant zal dan producten aan de Bestelling moeten toevoegen om tot een minimale verkoopwaarde van EUR 80 te komen.

10.19. De Klant kan de actie ‘Crisp op kantoor uitproberen’ te allen tijden opzeggen.

10.20. Crisp behoudt zich het recht voor om specifieke Klanten een aanbod te doen om van de actie ‘Crisp op kantoor uitproberen’ gebruik te maken. Crisp kan daarbij nadere voorwaarden stellen zoals bijvoorbeeld een minimum aantal werkzame personen bij de Klant, een postcode, of een bepaalde mate van kredietwaardigheid van de Klant. Crisp kan op basis van die voorwaarden, of op grond van andere feiten en factoren, besluiten om een Klant te weigeren, geen overeenkomst met de Klant te sluiten of additionele voorwaarden te stellen.

10.21. De Klant kan slechts éénmaal gebruik maken van de actie ‘Crisp op kantoor uitproberen’. Klanten met een Crisp Op Kantoor Abonnement kunnen andere bedrijven die nog geen Klant zijn uitnodigen om ‘Crisp op kantoor’ te proberen. Crisp kan van tijd tot tijd de actie ‘Crisp op kantoor uitproberen’ aanbieden aan deze uitgenodigde Klanten, waarbij de uitgenodigde Klant Crisp op kantoor pakketten gratis of tegen gereduceerde prijs kan uitproberen voor een bepaalde tijd. De Actievoorwaarden ‘Crisp op kantoor uitproberen’ zijn daarop van toepassing. Een Klant met een Crisp Op Kantooscriptsr Abonnement die een ander bedrijf uitnodigt voor ‘Crisp op kantoor uitproberen’ ontvangt shoptegoed indien de uitnodiging plaatsvindt binnen een actieve actieperiode, de uitgenodigde Klant voldoet aan de voorwaarden voor ‘Crisp op kantoor uitproberen’ en de aangedragen Klant in een periode van 4 weken iedere week minimaal 1 Bestelling plaatst en ontvangt die voldoet aan de voorwaarden van ‘Crisp op kantoor uitproberen’.

11. De Crisp app, intellectuele eigendomsrechten

11.1. Door de Crisp app te downloaden verkrijgt de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Crisp app te gebruiken op een telefoon of een tablet. De Crisp app en de daarop aangeboden producten en diensten kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.

11.2. Alle intellectuele eigendomsrechten van Crisp, waaronder bijvoorbeeld de Crisp app, Crisp website, of social media accounts van Crisp, verpakkingen, logo’s, teksten, slogans, recepten, foto’s en filmpjes liggen bij Crisp of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om deze intellectuele eigendomsrechten of delen daarvan zonder onze uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

11.3. Het is ook niet toegestaan om:

11.3.1 (een gedeelte van) de inhoud van onze Crisp app en/of Crisp website op te vragen en te hergebruiken en/of (delen van) de inhoud van de Crisp app en/of de Crisp website herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken; en/of
11.3.2 soft- of hardware tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op door Crisp toegankelijk gemaakte informatie over te nemen, te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere vergelijkbare wijze te gebruiken.


12. Aansprakelijkheid

12.1. Crisp is alleen aansprakelijk voor de door ondeugdelijkheid van de door haar geleverde producten veroorzaakte directe schade of voor directe schade welke verband houdt met de uitvoering van een Bestelling.

12.2. De aansprakelijkheid van Crisp wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, is per gebeurtenis beperkt tot het daadwerkelijk door de Klant aan Crisp betaalde factuurbedrag over de maand voorafgaande aan de maand waarin het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan,of indien de schade onder de dekking valt van een verzekering van Crisp, tot het bedrag dat in het desbetreffende geval ter zake van die schade daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd. De volledige schadevergoeding zal nooit meer dan EUR 25.000 bedragen.

12.3. Crisp is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gederfde winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, materialen of programmatuur van derden, schade verband houdende met de inschakeling toeleveranciers en schade door vernietiging of verlies van gegevens, data of documenten. Crisp is niet aansprakelijk voor schade ten opzichte van derden. De Klant vrijwaart Crisp of stelt Crisp schadeloos ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Crisp in de verhouding met Klant is uitgesloten.

12.4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

12.5. Indien Crisp de Klant benadert in verband met het terughalen van bepaalde producten omdat deze gebreken bevatten (een zogenaamde recall), zal Klant volledige medewerking verlenen aan de recall procedure zoals door Crisp aan Klant medegedeeld.


13. Diversen

13.1 Crisp doet haar uiterste best om de informatie over producten in de Crisp app op een correcte wijze bij de betreffende producten te vermelden. Crisp kan echter niet garanderen dat altijd de juiste informatie wordt getoond. De Klant blijft zelf verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van verstrekte informatie. De informatie op (de verpakking van) het product zelf is te allen tijde leidend. Het is dus van belang dat de Klant altijd zelf controleert of een bepaald product voldoet aan de gewenste specificaties. Crisp accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiend uit of verband houdende met de verstrekte voedsel specificaties.

13.2. Door een Bestelling te plaatsen geeft de Klant toestemming aan Crisp om te refereren naar (de bedrijfsnaam van) de Klant als zijnde een klant van Crisp op alle bestaande en toekomstige marketingkanalen van Crisp. Crisp mag hiervoor het logo van de Klant gebruiken.

13.3. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze Zakelijke Voorwaarden ongeldig zijn, blijven de Zakelijke Voorwaarden op de overige punten wél geldig. Waar de bepalingen ongeldig zijn, gelden de wettelijke voorschriften.

13.4. We kunnen deze Zakelijke Voorwaarden wijzigen. Klanten gaan akkoord met de aangepaste Zakelijke Voorwaarden zodra zij een nieuwe Bestelling bij Crisp plaatsen en zullen dus niet per e-mail op de hoogte worden gebracht over de wijzigingen.


14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

14.1 Op deze Zakelijke Voorwaarden en overeenkomsten tussen de Klant en Crisp is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2. Bij eventuele geschillen tussen Crisp en de Klant, is de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam bevoegd om kennis te nemen van deze geschillen.


Contact
Heb je een vraag? Ons serviceteam is bereikbaar via service@crisp.nl. Je kunt ons via de app ook een bericht sturen via WhatsApp.


Aanvullende algemene voorwaarden voor de Crisp weekbox

Bijlage bij en geldend in aanvulling op de algemene voorwaarden van Crisp B.V.

1. Definities

In aanvulling op de in de Algemene Voorwaarden van Crisp gebruikte definities bedoelen we in deze Voorwaarden met

1.1. Aanvullende Boodschappen: producten of recepten die je in de Crisp app kan toevoegen aan de levering van een Crisp Weekbox;

1.2. Voorwaarden: deze aanvullende algemene voorwaarden voor de Crisp Weekbox;

1.3. Algemene Voorwaarden van Crisp: de algemene voorwaarden van Crisp B.V.

1.4. Crisp Weekbox Abonnement: het door jou afgesloten abonnement op basis waarvan Crisp op periodieke basis een Crisp Weekbox aan je levert;

1.5. Eenmalige Crisp Weekbox Bestelling: een eenmalige bestelling van een Crisp Weekbox door een Klant die door Crisp aan de Klant geleverd zal worden, zonder dat de Klant een Crisp Weekbox Abonnement afsluit;

1.6. Crisp Weekbox: ook wel verkocht onder de naam ‘Weekbox’, een doos met daarin een verzameling geselecteerde recepten en bijbehorende producten, bestemd voor Klanten, waarbij de Klant een Crisp Weekbox selecteert uit de in de Crisp app aangeboden verschillende Crisp Weekbox soorten en groottes (aantal personen).

1.7. Losse Boodschappen: producten of recepten die je in de Crisp app los van een Crisp Weekbox kan bestellen en die op een ander moment dan de Crisp Weekbox geleverd zullen worden.

2. Toepasselijkheid van de Voorwaarden

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen op, of bestellingen of leveringen van een Crisp Weekbox.

2.2. Deze Voorwaarden vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Crisp en vormen daarmee een onlosmakelijk geheel, waarbij onder "producten" of “boodschappen” in de Algemene Voorwaarden van Crisp ook de Crisp Weekbox, Aanvullende Boodschappen en Losse Boodschappen worden verstaan. Bij tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Crisp, geldt eerst wat in deze Voorwaarden staat.

2.3. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op abonnementen op, of bestellingen of leveringen van een Crisp Weekbox.

3. Crisp Weekbox Abonnement en Eenmalige Crisp Weekbox Bestelling

3.1. Een Crisp Weekbox Abonnement wordt afgesloten door de bestelprocedure voor de Crisp Weekbox in de Crisp app te doorlopen.

3.2. Een Crisp Weekbox Abonnement is een overeenkomst voor onbepaalde tijd en komt tot stand (en gaat in) op het moment dat je een schriftelijke of elektronische bevestiging daarvan van hebt ontvangen.

3.3. We sluiten alleen Crisp Weekbox Abonnementen af met Klanten die minimaal 18 jaar zijn.

3.4. In plaats van een Crisp Weekbox Abonnement is het ook mogelijk om een Eenmalige Crisp Weekbox Bestelling te plaatsen.

3.5. Het aanbod van Crisp Weekboxes en Aanvullende Boodschappen (inclusief de prijs en andere voorwaarden) in de Crisp app of anderszins gecommuniceerd door Crisp, is vrijblijvend en bindt Crisp niet.

4. Aanvullende Boodschappen

4.1. Je kan Aanvullende Boodschappen in de Crisp app toevoegen aan een levering van je Crisp Weekbox. Dit is mogelijk door de stappen in artikel 4.3 van deze Voorwaarden te doorlopen.

4.2. Aanvullende Boodschappen dienen – per week – door jou te worden toegevoegd aan je Crisp Weekbox levering voor de betreffende week. Aanvullende Boodschappen zijn dus geen standaard aanvulling op verdere (toekomstige) leveringen van een Crisp Weekbox en worden niet geleverd op periodieke basis. Dit betekent dat wanneer je Aanvullende Boodschappen bestelt, je deze bestelt op basis van een (separate) koopovereenkomst(en) die je sluit met Crisp en de Aanvullende Boodschappen geen onderdeel uitmaken van je Crisp Weekbox Abonnement.

4.3. Aanvullende Boodschappen kunnen worden besteld door producten in de Crisp app, vóór de aangegeven deadline, toe te voegen aan het boodschappenmandje en vervolgens de knop ‘voeg toe aan komende bestelling’ te selecteren. Daarmee aanvaard je het aanbod van Crisp met betrekking tot de betreffende Aanvullende Boodschappen.

5. Recepten

5.1. Je ontvangt voorafgaand aan de levering van je Crisp Weekbox een e-mail met een (al dan niet indirecte) link naar de recepten die horen bij deze Crisp Weekbox.

6. Prijzen en betaling

6.1. Prijzen kunnen altijd veranderen. Houd dus de Crisp app in de gaten voor de meest actuele prijs.

6.2. Mocht de prijs van je Crisp Weekbox Abonnement wijzigen, dan laten we dit tijdig weten.

6.3. Je betaalt de in de Crisp app vermelde bezorg- en servicekosten voor de levering van je Crisp Weekbox en Aanvullende Boodschappen, tenzij anders aangegeven.

6.4. De trouwe klanten bezorg korting geldt niet voor de levering van je Crisp Weekbox of je Crisp Weekbox Abonnement.

6.5. Wanneer een Klant gebruikmaakt van de van tijd tot tijd door Crisp aangeboden welkomstkorting voor het Crisp Weekbox Abonnement, komen alle overige aanbiedingen van Crisp aan de Klant om gebruik te maken van een vorm van welkomstkorting te vervallen.

6.6. De van tijd tot tijd door Crisp aangeboden welkomstkorting voor het Crisp Weekbox Abonnement is alleen geldig als de opvolgende levering van de Crisp Weekbox binnen 14 dagen na de vorige is.

7. Losse Boodschappen

7.1. In de Crisp app, kan je Losse Boodschappen bij Crisp bestellen. Losse Boodschappen vormen geen onderdeel van het Crisp Weekbox Abonnement, de bestelling (en levering) van een Crisp Weekbox en Aanvullende Boodschappen. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 7.2 van deze Voorwaarden, zijn op alle offertes, aanbiedingen, orders en leveringen met betrekking tot Losse Boodschappen enkel de Algemene Voorwaarden van Crisp van toepassing.

7.2. Als je een of meer Losse Boodschappen hebt besteld en een bezorgmoment hebt gekozen dat samenvalt met de levering van een afgenomen Crisp Weekbox, dan zullen die Losse Boodschappen in het systeem van Crisp worden omgezet naar Aanvullende Boodschappen en tegelijkertijd met de betreffende Crisp Weekbox bij jou worden bezorgd. De betaling van die Losse Boodschappen die zijn omgezet in Aanvullende Boodschappen, vindt plaats zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden van Crisp. Betalingen die je al hebt gedaan voordat de Losse Boodschappen zijn omgezet naar Aanvullende Boodschappen, zullen door Crisp na die omzetting worden teruggestort op de rekening waarmee je de betaling hebt gedaan.

8. Crisp Weekbox Abonnementenbeheer (wijzigingen doorgeven, overslaan en opzeggen)

8.1. Via je profiel pagina van je account in de Crisp app kun je jouw Crisp Weekbox Abonnement beheren. Je kan:

8.1.1 het soort Crisp Weekbox wijzigen;

8.1.2. het aantal personen wijzigen;

8.1.3. de bezorgdag wijzigen;

8.1.4. het bezorgadres wijzigen;

8.1.5. een levering overslaan;

8.1.6. je Crisp Weekbox Abonnement pauzeren;

8.1.7. je Crisp Weekbox Abonnement opzeggen;

8.1.8. Aanvullende Boodschappen of Losse Boodschappen annuleren

8.2. Zorg dat je een wijziging, overslaan, pauzering, opzegging of annulering vóór de in de Crisp app aangegeven deadline doet. Doe je dit na de aangegeven deadline, dan gaat het pas in na de eerstvolgende levering van je Crisp Weekbox.

8.3. Lukt het niet of heb je vragen? Neem dan gerust contact op met ons serviceteam via Whatsapp of door een e-mail te sturen naar service@crisp.nl.


Aanvullende algemene voorwaarden Crisp Daily

Bijlage bij en geldend in aanvulling op de algemene voorwaarden van Crisp B.V.

1. Definities

In aanvulling op de in de Algemene Voorwaarden van Crisp gebruikte definities bedoelen we in deze Voorwaarden met:


1.1. Voorwaarden: deze aanvullende algemene voorwaarden voor Crisp Daily.

1.2. Algemene Voorwaarden van Crisp: de algemene voorwaarden van Crisp B.V.

1.3. Crisp Daily of Crisp Daily lidmaatschap: het door Crisp aangeboden lidmaatschap waarmee een Klant gedurende de looptijd daarvan gebruik kan maken van de voordelen zoals omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden.

2. Toepasselijkheid van de Voorwaarden

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing wanneer je een Crisp Daily lidmaatschap bij Crisp neemt.

2.2. Deze Voorwaarden vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Crisp en vormen daarmee een onlosmakelijk geheel, waarbij onder "producten" in de Algemene Voorwaarden van Crisp ook Crisp Daily wordt verstaan. Bij tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Crisp, geldt eerst wat in deze Voorwaarden staat.

3. Crisp Daily voordelen

3.1. Met een Crisp Daily lidmaatschap maak je gebruik van gratis bezorging, 10% korting op verse groenten en fruit, 10% korting op vijf nieuwe recepten en 25% korting op minimaal vijf door Crisp geselecteerde producten.

3.2. Gratis bezorging
Met Crisp Daily worden al je bestellingen bij Crisp, waarvan de bezorging in vier-uurs tijdvakken plaatsvindt, gratis bij je bezorgd. Daarnaast krijg je EUR 2,95 korting op bezorgkosten voor bestellingen waarvan de bezorging in twee- of één-uurs tijdvakken plaatsvinden. De minimale afname per bestelling is EUR 50 zoals bepaald in artikel 6.1 van de Algemene Voorwaarden van Crisp. De beschikbare tijdvakken voor bezorging zijn afhankelijk van je postcode. Afhankelijk van je postcode kunnen er meer of minder tijdvakken voor bezorging worden aangeboden in de Crisp app.

3.3. 10% korting op verse groenten en fruit

Met Crisp Daily krijg je 10% korting op alle verse groenten en fruit die worden aangeboden in de Crisp app in de categorieën ‘Groenten’ en ‘Fruit’. De 10% korting geldt niet als op het moment van bestellen al een promotionele actie en/of stapelkorting op het betreffende groenten- of fruit product van toepassing is. De 10% korting op groenten en fruit geldt eveneens niet voor diepvriesgroenten of -fruit, groenten- en fruitconserven, gedroogd fruit, gedroogde peulvruchten en groente- en fruit pakketten.

3.4. 10% korting op nieuwe recepten

Met Crisp Daily ontvang je 10% korting op minimaal vijf door Crisp geselecteerde, nieuw geïntroduceerde recepten. Deze recepten zijn weergegeven met het label ‘nieuw’ en/of ‘weektip’ in de Crisp app. De 10% korting op de nieuw geïntroduceerde recepten geldt niet als op het moment van bestellen al een promotionele actie en/of stapelkorting op het betreffende recept van toepassing is.

3.5. 25% korting op minimaal vijf door Crisp geselecteerde producten

Met Crisp Daily heb je 25% korting op minimaal vijf door Crisp geselecteerde producten uit het assortiment. Deze vijf geselecteerde producten zijn per week verschillend.


4. Afsluiten van een Crisp Daily lidmaatschap

4.1. Crisp behoudt zich het recht voor om specifieke Klanten via de Crisp app een aanbod te doen om een Crisp Daily lidmaatschap af te sluiten.

4.2. Een Crisp Daily lidmaatschap neem je door in de Crisp Daily omgeving in de Crisp app, op de knop ‘Ga nu voor Crisp Daily’ te klikken, daarna een betaalmethode te selecteren en vervolgens op de knop ‘afronden’ te klikken en de betaling af te ronden. Hiermee accepteer je deze Voorwaarden. Na het afronden van de betaling, ontvang je per e-mail een bevestiging van je Crisp Daily lidmaatschap.

4.3. Als je een Crisp Daily lidmaatschap hebt afgesloten ga je ermee akkoord dat je Crisp Daily direct kan gebruiken en niet pas na afloop van de herroepingstermijn.

4.4. Zakelijke afnemers kunnen geen Crisp Daily lidmaatschap nemen.

4.5. Crisp Daily is alleen beschikbaar voor door Crisp geselecteerde postcodes in Nederland. Wissel je tijdens je Crisp Daily lidmaatschap van postcode of wil je eenmalig je Crisp bestelling op een andere postcode laten leveren, naar een postcode waarvoor een Crisp Daily lidmaatschap (nog) niet beschikbaar is? Dan kunnen we de voordelen van Crisp Daily niet toepassen voor de bestellingen op die postcode.

4.6. Het is niet mogelijk om je Crisp Daily lidmaatschap over te zetten naar een ander Crisp account.

4.7. Crisp Daily is momenteel niet te combineren met een Crisp weekbox Abonnement.

5. Looptijd, opzeggen en heractiveren

5.1. Je Crisp Daily lidmaatschap sluit je af voor zes maanden. Deze looptijd start op het moment van aankoop van Crisp Daily. Je kan tijdens deze zes maanden je Crisp Daily lidmaatschap niet opzeggen.

5.2. Na zes maanden wordt het Crisp Daily lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij je de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5.3. Als je niet wilt dat Crisp Daily na zes maanden automatisch wordt verlengd, kan je tot uiterlijk één maand voor het einde van de zes maanden je Crisp Daily opzeggen.

5.4. Je kan je Crisp Daily lidmaatschap na afloop van de eerste zes maanden op ieder moment opzeggen. Houd dan rekening met een opzegtermijn van één maand.

5.5. Je kan je Crisp Daily lidmaatschap opzeggen in de Crisp Daily omgeving in de Crisp app door de knop ‘lidmaatschap beheren’ en vervolgens de knop ‘lidmaatschap opzeggen’ aan te klikken. Nadat je Crisp Daily hebt opgezegd krijg je te zien per wanneer Crisp Daily lidmaatschap zal stoppen.

5.6. Wil je je Crisp Daily lidmaatschap heractiveren? Dat kan je op elk moment doen in de Crisp Daily omgeving van je Crisp account in de Crisp app.

6. Herroepingsrecht

6.1. Het herroepingsrecht zoals genoemd in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden van Crisp is op Crisp Daily overeenkomstig van toepassing.

6.2. Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht bij je Crisp Daily lidmaatschap, kunnen wij de kortingen en bespaarde leveringskosten waarvan jij in de tussentijd gebruik hebt gemaakt, in rekening brengen. Deze kosten mogen wij ook verrekenen met de terugbetaling van je Crisp Daily lidmaatschapskosten.

7. Prijs en betaling

7.1. Een Crisp Daily lidmaatschap kost EUR 30 (incl. BTW) voor de eerste zes maanden.

7.2. Je kunt kiezen voor betaling per automatische incasso of via iDeal:
7.2.1. Automatische incasso:
7.2.1.1. Wanneer je eerder al een machtiging aan Crisp hebt afgegeven voor automatische incasso, wordt het bedrag van EUR 30 binnen een week van de door jou opgegeven bankrekening afgeschreven. De verlenging van je Crisp Daily lidmaatschap zal na afloop van de eerste zes maanden ook via deze automatische incasso worden afgeschreven; of
7.2.1.2. Wanneer je nog niet eerder een machtiging aan Crisp hebt afgegeven voor automatische incasso, zul je deze machtiging eerst moeten geven door het betalen van 1 Eurocent via iDeal. Daarna wordt het bedrag van EUR 30 binnen een week van de door jou opgegeven bankrekening afgeschreven. Na de eerste zes maanden, zullen de kosten voor verlenging van je Crisp Daily lidmaatschap ook via deze automatische incasso worden afgeschreven;
7.2.2. iDeal: je betaalt in dat geval direct EUR 30 via je bankrekening. Op het moment van betalen geef je daarnaast een machtiging af voor het automatisch incasseren van de kosten voor verlenging van je Crisp Daily lidmaatschap na de eerste zes maanden en verifiëren wij jouw rekeningnummer voor deze automatische incasso.

7.3. Tijdens de eerste zes maanden van je Crisp Daily lidmaatschap is het niet mogelijk om in termijnen te betalen.

7.4. Na afloop van de eerste zes maanden betaal je voor je Crisp Daily lidmaatschap EUR 5 (incl. BTW) per maand. Dit bedrag wordt maandelijks rond of op de datum van verlenging geïncasseerd.

8. Diversen

8.1. Crisp kan Crisp Daily en/of deze Voorwaarden tussentijds veranderen en/of voortijdig te beëindigen. In dat geval, zal je als Klant met een Crisp Daily lidmaatschap een bericht krijgen van ons.

8.2. Bij het veranderen van Crisp Daily en/of deze Voorwaarden krijg je de mogelijkheid je Crisp Daily lidmaatschap voortijdig te beëindigen per de datum dat de gewijzigde Voorwaarden intreden. Als je na het wijzigen van Crisp Daily en/of deze Voorwaarden gebruik blijft maken van Crisp Daily, accepteer je daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden. Lees om die reden de gewijzigde Voorwaarden goed door voor je weer gebruik maakt van Crisp Daily.

8.3. Als Crisp besluit Crisp Daily als dienst te beëindigen, krijg je het lidmaatschapsgeld over de resterende periode terug. Dit betalen we je binnen 14 dagen op jouw rekening terug.

8.4. Als Klant met een Crisp Daily lidmaatschap vertrouwen wij erop dat je met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid van Crisp Daily gebruik maakt.

8.5. Crisp kan jouw gebruik van je Crisp Daily lidmaatschap beperken, opschorten of beëindigen zonder teruggave van de daarvoor betaalde kosten. Bijvoorbeeld wanneer je in strijd handelt met artikel 8.4 van deze Voorwaarden, misbruik maakt van je lidmaatschap of betaling van je lidmaatschap of bestellingen uitblijft. Wij zullen jou in dat geval op het bij ons bekende e-mailadres hierover informeren.

Algemene Voorwaarden Crisp B.V.

Net zoals bij eten wil je waarschijnlijk ook niet dat een juridische tekst een beetje taai is. Maar soms is dat nu eenmaal nodig. Wij vinden het daarom heel belangrijk dat je weet waar je aan toe bent als het gaat om jouw bestelling en de levering en betaling daarvan. En dan zijn Voorwaarden wel lekker hoor.

1. Definities

In deze Voorwaarden bedoelen we met:

1.1. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.2. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

1.3. Crisp: de besloten vennootschap Crisp B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland aan de (1072 RG) Lizzy Ansinghstraat 163-4, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71482288.

1.4. Crisp app: de applicatie van Crisp welke gratis te downloaden is via de App Store van Apple of de Google Play Store.

1.5. Crisp website: www.crisp.nl.

1.6. Jij / je / jouw: een Consument die partij is of betrokken is bij een in artikel 2.1 van deze Voorwaarden genoemde rechtshandeling, of tot wie een in dat artikel genoemde (rechts)handeling is gericht of van wie een als daar bedoeld verzoek afkomstig is.

2. Algemeen en toepassing van deze Voorwaarden

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing wanneer je iets in onze Crisp app hebt gekocht of van plan bent te gaan kopen, maar ook wanneer we samen een overeenkomst aangaan en op het gebruik van de Crisp app en/of de Crisp website.

2.2. Mocht je zelf (inkoop)voorwaarden hebben, dan gelden die alleen als we dat samen op papier hebben gezet.

3. Onze overeenkomst

3.1. Het aanbod in de Crisp app met bijbehorende prijzen is een vrijblijvend aanbod. De definitieve overeenkomst komt tot stand door het aanbod zoals weergegeven in je boodschappenmandje in de Crisp app te accepteren. Dit doe je door middel van het plaatsen van je bestelling, waarbij je een betaalverplichting aangaat en deze Voorwaarden accepteert.

3.2. Om producten te kunnen bestellen bij Crisp moet je een account aanmaken en hebben we wat gegevens van je nodig. Let op dat je er zelf voor verantwoordelijk bent dat deze gegevens juist zijn, dat je deze up-to-date houdt en dat deze inloggegevens geheim blijven. Voor het gebruik van je account ben je zelf verantwoordelijk. Dit betekent dat Crisp niet aansprakelijk is voor schade die je oploopt door onbevoegd gebruik van je account. Behalve als wij daar verantwoordelijk voor zijn, natuurlijk.

3.3. We doen ons best om de app altijd up-to-date te houden, maar het kan gebeuren dat bepaalde kenmerken van producten (denk bijvoorbeeld aan prijs, uiterlijk of ingrediënten) niet juist zijn. Aan vergissingen of fouten in het aanbod in de Crisp app of Crisp website is Crisp niet gebonden. Wil je een product toch niet meer hebben? Binnen 14 dagen na ontvangst nemen wij het product, als het geen versproduct is, zonder gedoe weer terug.

4. Garantie

4.1. Crisp garandeert dat de door jou bestelde en geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en geschikt zijn voor het doel zoals omschreven in de door Crisp verstrekte informatie over de producten. Crisp garandeert daarnaast dat de producten voldoen aan de wettelijke verplichtingen en aan andere toepasselijke overheidsvoorschriften.

4.2. Heb je producten ontvangen die je niet hebt besteld? Of voldoen de producten niet aan de overeenkomst? Meld dit dan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen veertien dagen nadat je de producten hebt ontvangen, door een e-mail te sturen naar service@crisp.nl. Indien jouw melding naar het oordeel van Crisp gegrond is, zal Crisp binnen een redelijke termijn overgaan tot nakoming door de producten te vervangen of het aankoopbedrag van de producten waarop de melding ziet terug te storten, afhankelijk van wat Crisp kiest.

5. Herroepingsrecht

5.1. Ben je toch niet blij met wat je hebt besteld? Stuur ons een e-mail (service@crisp.nl) waarin je laat weten dat het product toch niet helemaal is wat je nodig had. Je kunt hiervoor heel makkelijk het formulier voor herroeping uit Bijlage I gebruiken. Dan kun je het binnen veertien dagen na ontvangst naar ons terugsturen (waarbij de retourkosten voor jouw rekening zijn) of (wanneer wij hebben aangegeven de producten te komen ophalen) aan ons overhandigen. We hoeven niet te weten waarom en betalen de prijs die je hebt betaald gewoon aan je terug, binnen veertien dagen nadat wij de producten retour hebben gekregen. Wel fijn als je het even netjes verstuurt of overhandigt, en het liefst in de originele verpakking.

5.2. Producten zoals zuivel, kaas, vlees, vis, groente, fruit, diepvriesproducten hebben we liever niet bedorven in onze brievenbus. Voor deze producten geldt je herroepingsrecht dus niet...

6. Prijzen, bezorgkosten en acties

6.1. Je betaalt altijd de prijs die je ziet op het moment dat je bestelt.

6.2. Alle prijzen zijn inclusief btw.

6.3. Prijzen kunnen altijd veranderen. Houd dus de Crisp app in de gaten voor de meest actuele prijs.

6.4. Afhankelijk van het bestelbedrag, het leveradres en het door jouw gekozen tijdslot, kan Crisp voor de levering van een bestelling bezorg- en/of servicekosten in rekening brengen. Deze kosten zijn zichtbaar zodra je een bestelling afrondt.

6.5. Cadeautjes, zoals shoptegoed, kunnen één keer en alleen door jou worden uitgegeven.

6.6. De actieprijzen van aanbiedingen in de Crisp app zijn alleen geldig als de producten op het moment van bestellen (nog) in de aanbieding zijn.

6.7 Aan actieprijzen en aanbiedingen van tijd tot tijd aangeboden door Crisp in de Crisp app, zoals trouwe klanten bezorg korting, kan je geen (permanente) rechten ontlenen.

6.8. Bij sommige acties zit er een limiet op het aantal producten dat je kunt bestellen. Je ziet dat vanzelf terug in je boodschappenmandje.

6.9. Actieprijzen en aanbiedingen (waaronder maar niet beperkt tot welkomstkorting voor nieuwe Klanten) en acties kunnen niet worden gecombineerd, tenzij dit door Crisp anders is vermeld.

6.10. Een Klant kan slechts eenmalig gebruikmaken van de door Crisp aangeboden welkomstkorting.

6.11. Tenzij door Crisp anders is vermeld, geldt voor alle acties dat het aanbod geldig is zolang de voorraad strekt.

7. Leveringsvoorwaarden

7.1. Je kunt bestellen wanneer je bestelling een bestelbedrag heeft van EUR 35 (exclusief bezorg- en servicekosten en statiegeld).

7.2. Wij leveren overal in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden). Dat doen we zelf of we laten dit doen door een door ons gekozen vervoerder.

7.3. Wij leveren bij je thuis op het adres dat je bij je bestelling hebt gegeven. In een tijdslot dat jij zelf kiest. En als we vertrekken, laten we je dat weten via een WhatsAppje. Dan kun je onze bezorger live volgen.

7.4. Als je niet thuis bent, proberen wij het bij de buren te bezorgen (behalve als je alcohol hebt besteld). Je kunt er ook voor kiezen om het voor je deur te laten zetten, maar houd er dan wel rekening mee dat bederfelijke producten niet lang ongekoeld kunnen blijven. Bovendien neem je op dat moment het risico van de producten over, omdat de levering dan voltooid is. Als de boodschappen verdwenen zijn, dan zal je ze alsnog moeten betalen.

7.5. Zijn je buren ook niet thuis en ben je vergeten aan te geven dat we je bestelling op de stoep mogen zetten, dan nemen we alles weer mee terug. We brengen in dat geval kosten bij je in rekening.

7.6. Wij doen natuurlijk altijd ons best om je boodschappen op tijd te leveren, maar wij kunnen onze levertijden helaas niet garanderen. De tijdvakken voor levering zoals vermeld in de Crisp app, in een (bevestigings)mail of anderszins gecommuniceerd door Crisp zijn dan ook indicatief. Indien het niet lukt om binnen het aan jou gecommuniceerde tijdvak te leveren, laten we je dat zo snel mogelijk weten. Wij zullen dan in overleg met jou een nieuw tijdslot bepalen.

7.7. Ons aanbod is alleen bestemd voor meerderjarigen. Als we alcoholhoudende producten bezorgen, dan kan onze bezorger bij twijfel over je leeftijd om je legitimatie vragen. Je kunt een bestelling met alcoholhoudende producten daarom niet bij je buren laten bezorgen of ergens anders laten neerzetten. Als je niet de vereiste leeftijd hebt of niet thuis bent, moet de bezorger je bestelling helaas weer mee terug nemen. We brengen in dat geval kosten bij je in rekening.

7.8. Je kunt kosteloos jouw lege dozen aan Crisp mee terug geven voor recycling. De lege doos wordt daarmee weer eigendom van Crisp.

7.9. Voor alle plastic flesjes en blikjes (met bijvoorbeeld frisdrank, water of alcoholische dranken) betaal je statiegeld. Het statiegeld krijg je terug als je de flessen of blikjes weer inlevert bij een innamepunt. Het is voorlopig helaas niet mogelijk om je lege flessen of blikjes weer mee te geven aan onze bezorgers.

8. Betaling

8.1. De betaling van de eerste bestelling doe je met iDeal. Hierna kun je - als je dat wilt - achteraf betalen via automatische incasso. Het is niet mogelijk om in termijnen te betalen.

8.2. Wijzigingen die na het plaatsen van de bestelling zijn aangebracht worden ongeacht je gekozen betaalwijze via eenmalige automatische incasso afgeschreven of teruggestort nadat de bestelling geleverd is.

8.3. Totdat je hebt betaald, blijven alle geleverde producten in eigendom van Crisp.

8.4. Om het bedrag steeds te kunnen afschrijven door middel van automatische incasso dien je er zelf voor te zorgen dat er voldoende saldo op je bankrekening staat. Als de incasso niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens of een andere reden, zullen wij het bedrag opnieuw proberen te incasseren.

8.5. Zorg ervoor dat je betaalt voordat de geldende betaaltermijn is verstreken. Lukt dit niet, dan ben je wettelijke rente verschuldigd. Mocht het nodig zijn dat Crisp bij uitblijvende betaling buitengerechtelijke of gerechtelijke kosten maakt, dan kunnen wij die bij jou in rekening brengen. De hoogte van de vergoeding van de incassokosten wordt bepaald aan de hand van de Wet Incassokosten. Als een betaling niet op tijd heeft plaatsgevonden, kan Crisp de levering van producten en eventuele andere verplichtingen opschorten. Ook heeft Crisp dan het recht om de overeenkomst(en) met jou te ontbinden, schadevergoeding te eisen en alle overige aan Crisp toekomende wettelijke rechten uit te oefenen.

9. Vastlegging van de overeenkomst

9.1. Wij slaan je bestelling en de ingevoerde bestelgegevens op in onze database. Je krijgt dan van ons per e-mail een bestelbevestiging met al je bestelgegevens. Ook heb je via jouw account altijd toegang tot de door jou geplaatste bestellingen.

10. De Crisp app, intellectuele eigendomsrechten en jouw privacy

10.1. Door de Crisp app te downloaden verkrijg je een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Crisp app te gebruiken op je telefoon of tablet. De Crisp app en de daarop aangeboden producten en diensten kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.

10.2. Alle intellectuele eigendomsrechten van Crisp, waaronder bijvoorbeeld de Crisp app, Crisp website, of social media accounts van Crisp, verpakkingen, logo’s, teksten, slogans, recepten, foto’s en filmpjes liggen bij Crisp of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om deze intellectuele eigendomsrechten of delen daarvan zonder onze uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

10.3. Het is ook niet toegestaan om:

10.3.1. (een gedeelte van) de inhoud van onze Crisp app en/of Crisp website op te vragen en te hergebruiken en/of (delen van) de inhoud van de Crisp app en/of de Crisp website herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken; en/of

10.3.2. soft- of hardware tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op door Crisp toegankelijk gemaakte informatie over te nemen, te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere vergelijkbare wijze te gebruiken.

10.4. Jouw privacy is belangrijk voor ons. In onze privacy voorwaarden lees je welke gegevens we verwerken, wie daarvoor verantwoordelijk is en wat jouw rechten zijn.

10.5. Crisp heeft het recht om je Crisp-account tijdelijk of blijvend te blokkeren of te verwijderen als je misbruik maakt van de Crisp app of onze diensten. Indien misbruik zich vaker voordoet, kan Crisp met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving je op een zwarte lijst te plaatsen.

11. Crisp Cadeaukaart

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de aanschaf en het gebruik van de Crisp Cadeaukaart uitgegeven door Crisp.

11.1. De Crisp Cadeaukaart wordt uitgegeven door Crisp en is te gebruiken in de Crisp app.

11.2. Met de Crisp Cadeaukaart kunnen enkel boodschappen in de Crisp app worden betaald. Het is niet mogelijk de kosten van een Crisp Weekbox of Crisp Daily te betalen met de Crisp Cadeaukaart.

11.3. Het saldo van de Crisp Cadeaukaart is, na het scannen van de digitale QR-code op de Crisp Cadeaukaart of het openen van de cadeaukaart link, geactiveerd en zichtbaar in je boodschappenmandje in de Crisp app.

11.4. Om gebruik te maken van de Crisp Cadeaukaart moet je een account hebben in de Crisp app.

11.5. Indien je saldo overhoudt na betaling van het gehele aankoopbedrag, zal dit in je boodschappenmandje zichtbaar blijven en kan je dit gebruiken voor een volgende bestelling.

11.6. Indien het saldo ontoereikend is om het gehele aankoopbedrag te voldoen, zal het resterende aankoopbedrag via de reguliere betaling (zie artikel 8 van de Algemene Voorwaarden van Crisp) worden afgeschreven.

11.7. Het is mogelijk meerdere cadeaukaarten tegelijk te gebruiken.

11.8. De Crisp Cadeaukaart is niet inwisselbaar voor geld.

11.9. De Crisp Cadeaukaart kan na aanschaf niet meer worden geruild of teruggenomen worden door Crisp.

11.10. De Crisp Cadeaukaart is vóór activatie (zie artikel 3) overdraagbaar en niet persoonsgebonden. De bezitter van de Crisp Cadeaukaart is verantwoordelijk voor het gebruik en het bewaren ervan.

11.11. De Crisp Cadeaukaart is na activatie (zie artikel 3) niet meer overdraagbaar en daarmee persoonsgebonden. De bezitter van het Crisp account waarin de Crisp Cadeaukaart is geactiveerd is verantwoordelijk voor het beveiligen van zijn Crisp account (zie artikel 3.2).

11.12. Crisp is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van de Crisp Cadeaukaart.

11.13. Bij vermoedens van misbruik heeft Crisp het recht om de Crisp Cadeaukaart (tijdelijk) te blokkeren.

11.14. Crisp heeft het recht maatregelen te treffen indien er sprake is van (ernstige aanwijzingen van) diefstal, beschadiging of misbruik van de Crisp Cadeaukaart, zoals het doen van nader onderzoek en het eventueel intrekken of blokkeren van de Crisp Cadeaukaart of het saldo op de Crisp Cadeaukaart. Bezitters van de Crisp Cadeaukaart dienen daartoe alle gevraagde medewerking te verlenen. Crisp heeft het recht om het gebruik van een Crisp Cadeaukaart te ontzeggen indien daarmee wordt gefraudeerd of een poging daartoe wordt ondernomen.

11.15. De Crisp Cadeaukaart is twee jaar geldig vanaf moment van aankoop van de Crisp Cadeaukaart.

11.16. Na het verstrijken van de vervaltermijn kan je geen aanspraak meer maken op het saldo van de Crisp Cadeaukaart.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1. Op deze Voorwaarden en overeenkomsten tussen jou en Crisp is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Diversen

13.1. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden ongeldig zijn, blijven de Voorwaarden op de overige punten wél geldig. Waar de bepalingen ongeldig zijn, gelden de wettelijke voorschriften.

13.2. We kunnen deze Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan dan in zodra ze op de Crisp website en/of Crisp app zijn geplaatst en je een nieuwe bestelling bij Crisp plaatst.

14. Contact

14.1. Heb je een vraag? Ons serviceteam is bereikbaar via service@crisp.nl. Je kunt ons via de app ook een bericht sturen via WhatsApp.Bijlage I

Modelformulier voor herroeping

*Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je de overeenkomst wilt herroepen.*

Aan:

Crisp B.V.

Lizzy Ansinghstraat 163-4

1072 RG Amsterdam

Nederland

Telefoonnummer: [xx]

E-mailadres: service@crisp.nl

Ik/Wij* deel/delen* jou hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:*

de verrichting van de volgende dienst:*

herroep/herroepen*.

Besteld/ontvangen* op (datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten):

Naam Consument(en):

Adres Consument(en):

Handtekening Consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.